Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Çağrısı 2017

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Çağrısı 2017

Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında 2016-2017 Akademik yılı Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları açılmış olup yükseköğretim kurumu olan ortaklarının her biri için bir hibe kontenjanı bulunmaktadır.

2016-2017 Akademik Yılında Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği’ne başvurular, karşı kurumdan alınacak kabul yazısı ve tüm taraflar tarafından imzalanan Ders Planı ile Konsorsiyum Yetkilisi’ne yapılacaktır. (Konsorsiyum Yetkilileri için lütfen tıklayınız.)

Kurumunuzun ders verme faaliyeti kapsamında sahip olduğu aktif anlaşmalar, anlaşmalara ait kontenjan sayıları ve her kontenjan için hangi bölümlerin/birimlerin başvuruda bulunabileceği bilgisi için kurumunuzun Erasmus ve/veya Konsorsiyum Yetkililerine danışabilirsiniz.

Hareketlilik süresi en geç 31 Mayıs, 2018 tarihinde bitecek şekilde belirlenmelidir.

Başvuru Çağrısı bu proje dönemi için elimizde kalan hibe bitimine kadar açık kalacaktır. İlk Değerlendirme, (ilk son başvuru tarihi) 7 Nisan, 2017 tarihinde yapılacaktır.

Bütün başvurular Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, Konsorsiyum öncelikleri çerçevesinde değerlendirilecektir. (Konsorsiyum Hedef/Öncelikleri için tıklayınız.) Konsorsiyum önceliklerine göre akademik personelin alan çalışması dışında öğrencilere de staj yeri bulunmasına yardımcı olabilecek çalışmalar içermesi gerekmektedir. Değerlendirme ölçüleri aşağıdadır;

ULUSAL ÖNCELİKLER
Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olması 20 puan
Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmış ise 1 kez 15 puan
2 kez 10 puan
3 kez 5 puan
4+ kez 0 puan
Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olması 10 puan
Daha önce hareketlilik faaliyetine katılınmış bir bölüm ise 1 kez 7,5 puan
2 kez 5 puan
3 kez 2,5 puan
4+ kez 0 puan
Daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmemiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olması 10 puan
Daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olması 1 kez 7,5 puan
2 kez 5 puan
3 kez 2,5 puan
4+ kez 0 puan
KONSORSİYUM ÖNCELİKLERİ
Konsorsiyum Önceliklerine Uyum (Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından belirlenir) 30 puan
İş planın Kalitesi 30 Puan (üzerinden)
TOPLAM 100 puan

 

Program/Başvuru detaylarına ve Konsorsiyum önceliklerine aşağıda linki bulunan Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun web sitesinden ulaşabilirsiniz;

http://www.euro-intern.org/personel/

Başvuru esnasında teslim edilmesi gereken Erasmus+ Teaching Mobility Agreement 2016-2017 tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu çağrı kapsamında Personel Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Konsorsiyum üyesi yükseköğretim kurumlarında tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekmektedir.

Hareketliliğe katılmak isteyen personel hareketlilikten hibesiz olarak katılması mümkündür. Hibe miktarları hakkında detaylı bilgi için lütfen bkz: http://www.euro-intern.org/personel/.

Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da Türkiye’de ikamet eden bir personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

 

 

Share this post