Ortaklar

ORTAK KURUMLAR

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İKÜ):

1930’lu yıllardan bu yana eğitim ve öğretim konusunda başarıyla uğraş veren eğitimci kişilerin etkin olduğu Kültür Eğitim Kurumları Vakfı tarafından 1997 yılında, 55 yıllık kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmak, misyonu ise eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluktur. Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO):

Kurulduğu günden bu yana üyelerinin ülke ekonomisine katkılarından aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren İSO, Türk sanayisinin en güçlü temsilcilerinden biridir. Akademik çalışmalara ve ekonomik kalkınmaya destek vermek amacıyla, birçok çalışmada, ilgili meslek komitelerinin de aktif katılımı ile kapsamlı, kısa/uzun süreli, çok yönlü ve paydaşlı çeşitli üniversite-sanayi işbirliği projeleri gerçekleştirmiştir. İSO aynı zamanda Avrupa’daki muadil sanayi odalarıyla da sıkı iş birlikleri içerisinde bulunmakta; başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 50’nin üzerinde ülkede faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı’nın de asli bir parçası durumundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (ŞEHİR):

1986 yılından bu yana Bilim ve Sanat Vakfı’na yön veren akademik arayışın içinden doğan İstanbul Şehir Üniversitesi, 2008 tarihinde kurulmuştur.  Genç ve dinamik bir üniversite olmasının yanısıra, Erasmus programı ve Avrupa Birliği projelerine kurumsal seviyede pozitif yaklaşım gösterilmekte olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin misyonu; iyi, doğru ve güzeli aramak; insan, toplum ve doğayı anlamak; bu arayış ve anlayışın ürünü olan bilgileri tüm insanlıkla paylaşmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (KHAS):

Kadir Has Vakfı (HASVAK) tarafından 1997 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi’nin amacı dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerimizin her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda öncü olmalarıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ (SU):

1996 yılında kurulan Sabancı Üniversitesi, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayan, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir. Misyonu, her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ:

Türkiye’de sağlık bilimleri konusunda eğitim veren önemli üniversitelerden biri olan Üsküdar Üniversitesi, 3 Mart 2011 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Üsküdar Üniveristesi’nin vizyonu ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacak, özellikle bilim, sağlık, turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma imkanı sunan bir üniversite olamanın yanı sıra ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olmaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI (TBV):

Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması ve gelişmiş ülkeler standardına ulaşması adına kurumlar ve devlet ile yoğun iş birliği yapmakta olan TBV, dünyanın en saygın 500 firmasıyla işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir.  TBV,  Türkiye’de bilgi toplumunun gereği olarak bireyin, kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan; bilgiye erişimin sağlanabilmesi, her tür eğitimde bilginin etkin kullanımının öğretilmesi ve altyapının oluşturulması için çaba göstermektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜRK KÜLTÜR VAKFI (TKV-AFS):

TKV; AFS Kültürlerarası Programlarından yararlanan ve AFS ideallerini benimseyen bir grup tarafından 1974’te kurulmuştur. Gençlere diğer kültürleri ve ülkeleri tanıtmayı hedefleyen TKV’nin kültürlerarası ve yaygın öğrenme alanlarında köklü bir kuruluştur. TKV’nin yürüttüğü öğrenci değişim programları 1980’li yıllarda yalnız ABD ile değil, Arjantin, Kanada, Danimarka, İtalya, Tayland, Rusya, Japonya ve Avustralya’ya kadar dünyanın çeşitli ülkeleri arasında gerçekleştirilmeye başlandı. Türkiye’de 50 yıldan fazla süredir devam eden AFS Kültürlerarası Programları’ndan bugüne kadar binlerce lise öğrencisi yararlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.