Personel

Erasmus Personel Hareketliliği Nedir?

 • Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti;
 1. Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesi (YÖEB) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı başka bir Avrupa ülkesinde yer alan YÖEB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da
 2. YÖEB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik/idari personelin ile işletmelerde çalışan personelin YÖEB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim alması/vermesine imkan sağlamaktadır.
 • Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:
 1. Erasmus Ders Verme Hareketliği
 2. Erasmus Eğitim Alma Hareketliği

 

 • Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği gerçekleştirilebilmektedir.

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği Hangi Faaliyetleri içerir?

 1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden akademik/idari personelin hareketliliği:Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
 2. Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden akademik/idari personelin hareketliliği: Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

 

Avrupa Staj Konsorsiyumu’na Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği için kimler başvurabilir?

 • Bu hareketliliğe Konsorsiyum Ortağı olan Yükseköğretim kurumlarında, tam zamanlı olarak çalışan akademik/ idari personel başvurabilmektedir.

Ortak Yükseköğretim Kurumları;

 • İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)
 • İstanbul Şehir Üniversitesi (Şehir)
 • Kadir Has Üniversitesi (KHAS)
 • Sabancı Üniversitesi (SU)
 • Üsküdar Üniversitesi

Not: Ulusal Ajans tarafından tahsis edilmiş olan bütçe çerçevesinde, kurum başına, ortalama 7 gün üzerinden en fazla 4 (akademik/idari) personelin hareketliliği desteklenebilecektir.

Konsorsiyum Öncelikleri

 • Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirilecek Personel Hareketlilikleri, Öğrencilere staj yeri bulmaya yönelik olmalıdır.
 • Bir hareketlilikte birden fazla kurum ile görüşülmesi ve öğrencilere sunulacak staj yeri çeşitliliğinin arttırılmasının hedeflenmesi önerilmektedir.

Başvuru Evrakları

 1. Ziyaret edilmesi planlanan kurumlardan alınacak kabul mektubu

(Başvuru aşamasında e-mail yeterlidir.)

 1. İş Planı (Ders Verme Hareketliliği Belgesi için tıklayınız.) (Eğitim Alma Hareketliliği Belgesi için tıklayınız)

(Başvuru aşamasında İş Planı’nın başvuran personel, bölüm/birim yetkilisi ve ziyaret edilecek kurum tarafından imzalanıp onaylanması beklenmektedir. Scan hali kabul edilmektedir. )

 • Başvuru evrakları Konsorsiyum Ortağı olan Yükseköğretim kurumları tarafından alınır. Konsorsiyum yetkilileri için lütfen tıklayınız.

Değerlendirme Süreci,

 • Konsorsiyum kapsamında yapılacak başvurular Ulusal Ajans tarafından belirlenen Ulusal Önceliklerin (daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olma, daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/birimden başvurmuş olma, daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmemiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olma) yanı sıra Konsorsiyumun Öncelikleri çerçevesinde Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. (Lütfen bakınız; Konsorsiyum Hakkında)

2016/2017 Akademik yılı Personel Hareketliliği Hibe Hesapları:

 1. Günlük Hibe
 • Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır (seyahat ücreti hariçtir).

 

Ülke Grupları Ülke Günlük Hibe Miktarları (€)
Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık 144 €
Grup B Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre 126 €
Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108 €
Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90€

 

 • Faaliyetten faydalanan personele, ancak eğitsel faaliyet yapıldığı ve seyahat ettiği günler (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve 2 günden fazla olmamak şartı ile) için günlük hibe ödemesi gerçekleştirilebilir. Seyahat ile faaliyet aynı günde gerçekleştirilecekse, ilgili gün için tek günlük hibe ödenebilir.
 • Hareketlilik öncesinde, gerçekleştirilmesi ön görülüen toplam süreye göre hesaplanan toplam hibenin %80’i ve sonrasında %20’si olmak üzere iki defaya mahsus ödeme yapılacaktır.
 • Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgeler teslim edilmediğ ve Nihai Rapor tam olarak doldurulmadığı takdirde %20 hibe ödemesi yapılamamaktadır.
 • Günlük hibe miktarları ancak bir faaliyetin ve seyahatin gerçekleştiridiği günler için ödenebilmektedir.
 • Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz.
 1. Seyahat Hibesi
 • Seyahat gideri ödemesi mesafe üzerinden hesaplanmaktadır.
 • İlgili akademik personelin çalıştığı kurumun bulunduğu şehir ile, gidilecek kurumun bulunduğu şehir arasındaki mesafe dikkate alınır.
 • Mesafelerin belirlenmesi için, Avrupa Komisyonun hazırlamış olduğu, aşağıdaki linkte bulunan hesaplayıcı kullanılacaktır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Seyahat giderleri vize, seyahat sağlık sigortası, çıkış harcı, şehirler arası seyahat ücreti dahildir. Bu kalemler için, yararlanıcıya ek bir ücret ödenememekle birlikte yararlanıcıdan herhangi bir fatura talep edilmemektedir.
 • Mesafeye göre hibe miktarları aşağıda yer almaktadır;

 

Seyahat Mesafesi Katılımcı Başına Ödenebilecek Seyahat Masrafı
100 ila 499 KM arası 180 €
500 ila 1999 KM arası 275 €
2000 ila 2999 KM arası 360 €
3000 ila 3999 KM arası 530 €
4000 ila 7999 KM arası 820 €
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeler için 1300 €

 

Hareketliliğe katılmaya hak kazanan Personel,

 1. Hareketlilikten Önce:
 • Başvuru aşamasında taslak olarak hazırlanan İş Planı’nın ziyaret edilecek kurum tarafından imzalanan bir nüshasının kabul mektubunun resmi bir nüshası ile Konsorsiyum temsilcisine iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru aşamasında taslağı teslim edilen kabul mektubunun resmi nüshasına ait bir kopyasının Konsorsiyum yetkilisine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Konsorsiyum temsilcisi ile birlikte hazırlanacak Erasmus Hareketlilik Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.
 1. Hareketlilikten Sonra:
 • Katılım Sertifikası ziyaret edilen kurum tarafından imzalanıp mühürlenmeli (Katılım sertifikasının örneği için tıklayınız.)
 • Online Nihai Rapor Formu doldurulmalı (Hareketlilik sonrasında yararlanıcılara e-mail ile gönderilecektir),
 • Hareketlilik tarihlerinize ilişkin pasaport giriş çıkış damgalarının ve pasaportunuzun ilk sayfasının fotokopisi diğer evraklarla birlikte Konsorsiyum Yetkilisi’ne teslim edilmeli.
 • Hareketliliğiniz esnasında çalışma alanınızda çekilmiş bir (elektronik) fotoğraf ve hareketliliğiniz hakkında bir paragraflık geri bildirim gönderilmeli.