Değişim Belgeleri

DEĞİŞİM BELGELERİ

Başvuru belgelerinin hepsi online başvuru sonrasında konsorsiyum kurum temsilcisine iletilir. (Konsorsiyum kurum temsilcileri için tıklayınız.)

  1. Başvuru Formu

Başvuru formu online olarak doldurulur ve gerekli bütün bilgi ve belge girişlerini takiben çıktısı alınır, imzalanır.

2. (Güncel) Transkript

Scan edilip online başvuru formuna eklendikten sonra orjinal nüsha Kurum Konsorsiyum temsilcilerine iletilmeli.

3. Europass Formatında CV

Europass CV formatı  ve doldurulmuş örnek CV için yazıların üstüne tıklayınız.

4. Resim

*Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonları da sisteme yüklenmelidir.

HAREKETLİLİKTEN ÖNCE

  1. Staj için Öğrenim Anlaşması: (Belge için Öğrenim Anlaşması)

 (1) Hareketlilikten önce, (2) hareketlilik sırasında ve (3) hareketlilik sonrasında doldurulması gereken 3 bölümden oluşan Öğrenim Anlaşması’nın, sadece birinci bölümü hareketlilikten önce hazırlanmalıdır.

Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin stajlarına ait detaylı çalışma programını, izleme ve değerlendirme methodlarını,  içeren Öğrenim Anlaşmasını, Erasmus bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte  hazırlamaları gerekmektedir.

Belirlenen staj çalışma programında bir değişiklik olmadığı takdirde hareketlilik sırasında ek bir evrakın oluşturulmasına gerek yoktur.

Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir.  Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus stajının, zorunlu staja sayılıp sayılmaması akademik bölümlerin insiyatifindedir.

Öğrenim Anlaşması, Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus Kurum Koordinatörü, Konsorsiyum yetkilisi, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci tarafından imzalanır ve onaylanır.

2. Vize

Hareketlilik başlamadan önce Konsorsiyum temsilcileri öğrencilerine vize randevuları için vize yazısı hazırlar.

3. Sigorta

Sigorta Geniş Kapsamlı Seyahat Sağlık Sigortası olmalıdır. Yapılan sigorta; Sağlık, Kaza ve Mesuliyet gibi gerekli dokümanlar içermelidir.

4. İş Bankası Euro Hesabı

5Hareketlilik (HİBE) Sözleşmesi: (Belge için tıklayınız)

Öğrencilerin staj yapacakları kuruma gitmeden önce imzalaması gereken bu belgede, öğrencinin kurumda geçireceği süre, bu süre için haketmiş olduğu hibe miktarı, ödeme koşulları belirtilir. Belge, öğrencinin kayıtlı olduğu kurum tarafından hazırlanır; öğrenci, Erasmus Kurum Koordinatörü ve Konsorsiyum yetkilisi tarafından imzalanır

*Sözleşme ancak bütün tarafca onaylanmış  öğrenim anlaşmasını teslim eden öğrencilerle imzalanabilir.

6. OLS

Erasmus+ Staj hareketliliğine katılan öğrencilerin gitmeden önce ve sonra dil seviyelerindeki gelişim ve değişimi test etmek amaçlı  online tamamlaması gereken bir testtir.

HAREKETLİLİK SIRASINDA

  1. Staj için Öğrenim Anlaşması 

Çalışma programında ve/veya süresinde bir değişiklik olduğu takdirde, Öğrenim Anlaşması’nın 2. Bölümünün, konsorsiyum kurum temsilcisinin onayı ile, hareketlilik sırasında doldurulması, ev sahibi kurumun imzası ve onayı gerekmektedir.

HAREKETLİLİKTEN SONRA

  1. After the Mobility (Öğrenim Anlaşması)

Öğrenim Anlaşması’nın 3. bölümünün hareketlilik sonrasında doldurulması gerekmektedir.  Bu belge öğrencinin staj süresini, gerçekleştirdiği görevleri, staj sonunda kazanılan yetkinlikleri ve  firmanın değerlendirmesini içerir. Staj yaptığı firmadaki (danışmanı) yetkili tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.

2. Katılım Sertifikası (Belge için buraya tıklayınız)

Alınacak Katılım Sertifikası’nda Staj yapılan firmadaki (danışmanı) yetkili tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.

3. OLS (Online Test)

Staj sonrası online tamamlanması gereken bir testtir.

4. Nihai Rapor Formu

Öğrencilerin staj sürelerinin bitiminde, Türkiye’ye döndükleri zaman, evrak teslimi sonrasında doldurmaları gereken anket niteliğinde bir rapordur.

5. Pasaport Fotokopileri(Giriş-Çıkış Mühürleri)

Öğrenciler döndükten sonra pasaportlarının, üzerinde vize, oturma izni, mühür olan bütün sayfalarının fotokopisini, pasaportun aslı ile birlikte konsorsiyum kurum temsilcisine teslim eder.

6. Kişisel İzlenim Raporu / Fotoğraf

Öğrenciler, staj hareketlilikleri sonrasında, staj izleminlerini yazılı olarak (paragaraf) staj yaptığı kurumda çekilmiş bir fotoğraf ile konsorsiyum kurum temsilcisine iletir.