Hakkında

Erasmus Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti, Erasmus Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır.

Her üniversite öğrencisi (Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yükseklisans ve Doktora), Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti’ne katılmak için, kayıtlı olduğu Üniversite’ye başvurabilir.

Avrupa Staj Konsorsiyumu’na kimler başvurabilir?

Avrupa Staj Konsorsiyumu’na, Konsorsiyum ortağı olan Yükseköğretim Kurumlarının öğrencileri, başvurabilir.

Ortak Yükseköğretim Kurumları;

 • İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)
 • İstanbul Şehir Üniversitesi (Şehir)
 • Kadir Has Üniversitesi (KHAS)
 • Sabancı Üniversitesi (SU)
 • Üsküdar Üniversitesi

Konsorsiyum, Erasmus Staj Hareketliliği’nde öğrenciler için nasıl bir fark yaratacak?

Erasmus Staj Hareketliliği’nde öğrencilerin, başvuru aşamasında staj yapacakları firmalardan alacakları kabul mektuplarını üniversitelerine teslim etmesi gerekmektedir.

Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında ise  başvuran öğrenciler staj yapılacak kurumun beklentileri ile doğru orantılı olarak seçileceği için konsorsiyum tarafından yerleştirilecektir.

Seçilen öğrencilere staj yeri bulunması konusu firma beklentileri ile doğru orantılı olacağı için, öğrencilere staj yeri bulunması konusunda garanti verilmemektedir.

Staj (Yerleştirme) Süresi

Öğrenciler en az 2 ay en çok 12 ay süre ile staj yapmak üzere kurumlara yerleştirilebilirler.

Öğrenciler, mezun olmadan önce başvurmak koşulu ile, mezun olduktan sonra staj hareketliliğinden faydalanabilmektedirler. Bu durumda, öğrencilerin mezuniyetlerini takip eden 12 ay için staj hareketliliğini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri nelerdir?

 1. Konsorsiyum ortağı Üniversitelere kayıtlı her üniversite öğrencisi (Meslek Yüksek Okulu, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora), Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında yer alan Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılmak için başvurabilir.
 2. Öğrenciler mezun olduktan sonra, mezuniyet öncesinde başvurmak koşulu ile, Erasmus+ Staj Hareketliliği gerçekleştirebilirler
 3. Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteriüzerinden kontrol edilir.
  • Önlisans/Lisans Öğrencileri için: min. 2.20/4.00
  • Lisansüstü Öğrencileri için: min. 2.50/4.00
 4. Mevcut öğrenim kademesi içinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa (staj veya öğrenim), yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gereklidir

Nasıl Başvuru yapılabilir?

Başvuru kriterlerine sahip olan öğrencileri, anasayfada yer alan online başvuru formunu doldurup, çıktısını alıp imzaladıktan sonra, diğer başvuru belgeleri ile birlikte kendi kurumlarında bulunan konsorsiyum temsilcisine duyurulan son başvuru tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.  Yükseköğretim kurumlarının temsilcileri için tıklayınız.

 Değerlendirme Süreci

Başvurular, adayların ağırlıklı notları ile oluşturulan Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir:

 • Genel Not Ortalaması (GNO): 50%
 • Yabancı Dil Yeterlilik Puanı: 50%
 • Erasmus+ Programlarından (öğrenim ve staj) aynı eğitim seviyesi içinde yararlanma (hibeli veya hibesiz): Katılım başına -10 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılım: -10 puan
 • Engelli Öğrencilere, (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan uygulanır.
 • Başvuru yapan tüm öğrencilerle sonuçlar paylaşılır.

Üniversitelerin yabancı dil değerlendirme koşulları için tıklayınız;

 1. İstanbul Kültür Üniversitesi
 2. İstanbul Şehir Üniversitesi
 3. Kadir Has Üniversitesi
 4. Üsküdar Üniversitesi
 5. Sabancı Üniversitesi

Yerleştirme Süreci

 • Konsorsiyum tarafından, Yabancı Dil ve Erasmus Notu Kriterlerini sağlayan öğrencilerin özgeçmişi staj olanağı sağlayacak potansiyel uluslararası kurumlarla paylaşılır.
 • Yerleştirmede esas olan kurumların talep/ihtiyaçları ve öğrencilerin sahip olduğu yetkinliklerdir.
 • Öğrenci seçimi uluslararası kurumlar tarafından yapılmaktadır.
 • Öğrenciler Konsorsiyum Yönetim Kurulu onayı ile kendi imkanları ile buldukları staj yerlerine yerleştirilebilirler.
 • Firmalar tarafından tercih edilen öğrenciler, Konsorsiyum Yönetim Kurulu Üyeleri ile tanışmaya davet edilir.
 • Öğrencilere yurt dışına gitmeden önce Konsorsiyum Ortakları tarafından Oryantasyon Programı düzenlenir.
 • Seçilen öğrenciler, staja başlamadan önce ve stajını tamamladıktan sonra «Elektronik Dil Seviye Sınavına» girer. Bu sayede; stajın yabancı dilini geliştirme seviyesine bilgi amaçlı tespit edilir.
 • Staj süresi; karşı kurumun,öğrencinin talebine ve hibe bütçesine bağlı olarak 2 Ay, 3 Ay ve/yada 6 Ay olabilir. (Süre bütçeye bağlı olarak 12 aya kadar devam edebilir)
 • Hibe miktarları ve ödeme koşulları için lütfen tıklayınız.
 • Seçilen öğrencilerimiz, talep etmeleri halinde mali destek almaktan feragat edebilirler.
 • Özel İhtiyaç Sahipleri için Ek Hibe İmkânı Engelli öğrenciler hareketlilikleri için, kendi özel ihtiyaçlarına göre ek hibe alabilirler. Detaylı bilgi için Konsorsiyum temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

Eğitim Anlaşması 

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin staja başlamadan önce çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını, Kurumlarındaki Konsorsiyum Koordinatörlerin ve staj yapacakları kurumdaki yetkili kişi ile birlikte hazırlamaları gerekmektedir.

Eğitim Anlaşması (Traning Agreement)  staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalı,  çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir.

Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus Stajının zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümlerin inisiyatifindedir. Bölümleri tarafından öğrencilerden ek belgeler talep edilebilir.

Öğrenim Anlaşması için tıklayınız.

AKTS Kredisi ve Tanınma

Erasmus Staj Hareketliliği’ne katılan öğrenciler gerçekleştirdikleri staj için AKTS (Avrupa Kredi Biriktirme ve Toplama Sistemi) Kredi kazanır. Erasmus stajı için AKTS miktarı her staj öğrencisinin harcadığı toplam emeğe (kişisel çalışma programlarındaki toplam iş saatine) göre farklılık gösterebilir.

Erasmus stajı için AKTS kredisinin belirlenmesi Erasmus Koordinatörünün onayı dahilinde olmalıdır.

Öğrencinin gerçekleştirdiği stajın kendi kurumu tarafından, kazandığı krediler mezuniyet transkriptinde ve/ya Diploma Ekinde gösterilerek tanınma sağlanır ve/ya Konsorsiyum kurumları tarafından imzalanan ”Sertifika” ile tanınma sağlanır.

Hibe Miktarları

 • Öğrencilere ortak yükseköğretim kurumları için belirlenmiş kontenjanları çerçevesinde, staj yapmak üzere firmalara yerleştirilen öğrencilerin Erasmus Notları göz önünde bulundurularak hibe dağıtımı gerçekleştirilir.
 • Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir. Ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre her bir program ülkesi için aşağıdaki tabloda gösterilen Erasmus stajı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.
 • Öğrencilerle hareketlilik dönemleri öncesinde alacakları hibe ile ilgil detayları içeren bir hibe sözleşmesi imzalanır.
 • Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde belirlenir ve ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi staj dönemi sonunda, öğrencinin Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine ve pasaport giriş-çıkış mühür tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus staj dönemleri için yurt dışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.
 • Öğrenciler, staj yapacakları kurumdan maddi (maaş, öğle yemeği, yol masrafları) destek almalarında bir sakınca yoktur.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
 1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç , Birleşik Krallık 600
 1. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya 500
 1. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

Stajın Tanınması

 • Konsorsiyum Yönetim Kurulu tarafından, staj sonunda öğrencilere stajın başlangıç ve bitiş süresini gösteren imzalı bir “Sertifika” verilir.
 • Gerçekleştirilen staj öğrencinin kendi Üniversitesi tarafından Diploma ekinde ve/veya transkriptinde gösterilerek tanınma sağlanır.

Staj Sonrasında Tamamlanması Gereken Evrakları

(Önemli Belgelere ve açıklamalarına ulaşmak için tıklayınız)

 • After Mobility (Öğrenim Anlaşmasının hareketlilik sonrası doldurulması gereken evrakı) Öğrenim Anlaşması’nın 3. bölümünün hareketlilik sonrasında doludurulması gerekmektedir.  Bu belge öğrencinin staj süresini, gerçekleştirdiği görevleri, staj sonunda kazanılan yetkinlikleri ve  firmanın değerlendirmesini içerir. Staj yaptığı firmadaki (danışmanı) yetkili tarafından imzalanmalı ve mühürlenmelidir.
 • Katılım Sertifikası (Staj Yapılan Kurumdan imzalı ve mühürlü alınan evrak)
 • OLS(Online tamamlanması gereken sınav)
 • Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri
 • Nihai Rapor (Online tamamlanması gereken anket)
 • Staj Yeri Değerlendirme Formu (Öğrenciler elektronik ortamda gönderilecek anket ile staj yerlerini değerlendirir.)